Hotline: 0969.120.127
Chat Facebook
Gọi tư vấn

Cảm nhận học viên đậu Visa

HỌC VIÊN ZILA ĐẬU VISA VÀ VIDEO CẢM NHẬN

HỌC VIÊN ZILA ĐẬU VISA VÀ ĐÁNH GIÁ TRÊN FACEBOOK

Ngọc Hân (DongA University) – Cảm nhận

Hà Phương (Sahmyook University) – Cảm nhận

Hồng Ngọc (Myongji University) – Cảm nhận 

Thanh Ngân (Myongji University) – Cảm nhận

Công Hiếu (Masan University) – Cảm nhận

Kim Ngân (DongA University) – Cảm nhận

Xuân Trang (Hannam University) – Cảm nhận

Hữu Huy (DongA University) – Cảm nhận

Thu Ngân (DongA University) – Cảm nhận

Vũ Hằng (DongA University) – Cảm nhận

Tường Vi (Sahmyook University) – Cảm nhận

Hạnh Phúc (Ajou University) – Cảm nhận

Triều Nghi (Hankuk University) – Cảm nhận

Ngọc Trâm (Konkuk University) – Cảm nhận

Yến Thảo (Ajou University) – Cảm nhận

Bùi Như (Hanyang University) – Cảm nhận

Quỳnh Anh (Ajou University) – Cảm nhận

Ngọc Trân (Sejong University) – Cảm nhận

Tường Vy (Ajou University) – Cảm nhận

Quốc Thành (Ajou University) – Cảm nhận

Hồng Nhi - Hanyang University

Hồng Nhi (Hanyang University) – Cảm nhận

Đắc Hiếu (Inha University) – Cảm nhận

Đài Trang (DongA University) – Cảm nhận

Thủy Tiên (Kookmin University) – Cảm nhận

Phương Uyên (Kookmin University) – Cảm nhận

Phong Dinh (Myongji University) – Cảm nhận

Minh Quyên (Myongji University) – Cảm nhận

Anh Thư (DongA University) – Cảm nhận

Lê Thị Hoài (DongA University) – Cảm nhận

Vân Anh (Konkuk University) – Cảm nhận

Thu Hoài (Yeungnam University) – Cảm nhận

Mỹ Duyên (Ajou University) – Cảm nhận

Ngọc Bình (Ajou University) – Cảm nhận

Hồng Ân (Hanyang University) – Cảm nhận

Huyền Trang (Masan University) – Cảm nhận

Mỹ Tiên (Masan University) – Cảm nhận

Quốc Khánh (Masan University) – Cảm nhận

Đình Huân (Hanyang University) – Cảm nhận

Mỹ Ngọc (Myongji University) – Cảm nhận

Minh Quyên (Myongji University) – Cảm nhận

Mỹ Dung (Ajou University) – Cảm nhận

Phương Uyên (Ajou University) – Cảm nhận

Xuân Hương (DongA University) – Cảm nhận

Minh Trung (Ajou University) – Cảm nhận

Minh Thùy (Ajou University) – Cảm nhận

Trúc Linh (Kyonggi University) – Cảm nhận

Ngọc Linh (Kyonggi University) – Cảm nhận

Kim Ngân (Kyonggi University) – Cảm nhận

Kim Yến (Kyonggi University) – Cảm nhận

Mỹ Thu (Kyonggi University) – Cảm nhận

Minh Đạt (Ajou University) – Cảm nhận

du-hoc-sinh-han-quoc-khang-duy

Khang Duy (Dongguk College) – Cảm nhận

du-hoc-sinh-han-quoc-cam-chi

Cẩm Chi (Hannam University) – Cảm nhận

Tín Phát (Myongji University) – Cảm nhận

Minh An (DongA University) – Cảm nhận

Phi Phụng (Pohang College) – Cảm nhận

Hồng Nhung (Pohang College) – Cảm nhận

du-hoc-sinh-han-quoc-hong-dan

Hồng Đan (DongA University) – Cảm nhận

Nhật Khanh (Hannam University) – Cảm nhận

du-hoc-sinh-han-quoc-diep-tieu-vy

Tiểu Vy (Ajou University) – Cảm nhận

Minh Hiếu (DongA University) – Cảm nhận

Thị Đài (DongA University) – Cảm nhận

Hương Đào (Youngsan University) Cảm nhận

Quốc Huy (Youngsan University) Cảm nhận

Mỹ Duyên (Youngsan University) Cảm nhận

Nhã Tiên (Myongji University) Cảm nhận

Hotline: 0969.120.127
Chat Facebook
Gọi tư vấn