Cảm nhận học viên đậu Visa

HỌC VIÊN ZILA ĐẬU VISA VÀ VIDEO CẢM NHẬN

HỌC VIÊN ZILA ĐẬU VISA VÀ ĐÁNH GIÁ TRÊN FACEBOOK

Ngọc Hân (DongA University) – Cảm nhận

Hà Phương (Sahmyook University) – Cảm nhận

Hồng Ngọc (Myongji University) – Cảm nhận 

Thanh Ngân (Myongji University) – Cảm nhận

Công Hiếu (Masan University) – Cảm nhận

Kim Ngân (DongA University) – Cảm nhận

Xuân Trang (Hannam University) – Cảm nhận

Hữu Huy (DongA University) – Cảm nhận

Thu Ngân (DongA University) – Cảm nhận

Vũ Hằng (DongA University) – Cảm nhận

Tường Vi (Sahmyook University) – Cảm nhận

Hạnh Phúc (Ajou University) – Cảm nhận

Triều Nghi (Hankuk University) – Cảm nhận

Ngọc Trâm (Konkuk University) – Cảm nhận

Yến Thảo (Ajou University) – Cảm nhận

Bùi Như (Hanyang University) – Cảm nhận

Quỳnh Anh (Ajou University) – Cảm nhận

Ngọc Trân (Sejong University) – Cảm nhận

Tường Vy (Ajou University) – Cảm nhận

Quốc Thành (Ajou University) – Cảm nhận

Hồng Nhi - Hanyang University

Hồng Nhi (Hanyang University) – Cảm nhận

Đắc Hiếu (Inha University) – Cảm nhận

Đài Trang (DongA University) – Cảm nhận

Thủy Tiên (Kookmin University) – Cảm nhận

Phương Uyên (Kookmin University) – Cảm nhận

Phong Dinh (Myongji University) – Cảm nhận

Minh Quyên (Myongji University) – Cảm nhận

Anh Thư (DongA University) – Cảm nhận

Lê Thị Hoài (DongA University) – Cảm nhận

Vân Anh (Konkuk University) – Cảm nhận

Thu Hoài (Yeungnam University) – Cảm nhận

Mỹ Duyên (Ajou University) – Cảm nhận

Ngọc Bình (Ajou University) – Cảm nhận

Hồng Ân (Hanyang University) – Cảm nhận

Huyền Trang (Masan University) – Cảm nhận

Mỹ Tiên (Masan University) – Cảm nhận

Quốc Khánh (Masan University) – Cảm nhận

Đình Huân (Hanyang University) – Cảm nhận

Mỹ Ngọc (Myongji University) – Cảm nhận

Minh Quyên (Myongji University) – Cảm nhận

Mỹ Dung (Ajou University) – Cảm nhận

Phương Uyên (Ajou University) – Cảm nhận

Xuân Hương (DongA University) – Cảm nhận

Minh Trung (Ajou University) – Cảm nhận

Minh Thùy (Ajou University) – Cảm nhận

Trúc Linh (Kyonggi University) – Cảm nhận

Ngọc Linh (Kyonggi University) – Cảm nhận

Kim Ngân (Kyonggi University) – Cảm nhận

Kim Yến (Kyonggi University) – Cảm nhận

Mỹ Thu (Kyonggi University) – Cảm nhận

Minh Đạt (Ajou University) – Cảm nhận

du-hoc-sinh-han-quoc-khang-duy

Khang Duy (Dongguk College) – Cảm nhận

du-hoc-sinh-han-quoc-cam-chi

Cẩm Chi (Hannam University) – Cảm nhận

Tín Phát (Myongji University) – Cảm nhận

Minh An (DongA University) – Cảm nhận

Phi Phụng (Pohang College) – Cảm nhận

Hồng Nhung (Pohang College) – Cảm nhận

du-hoc-sinh-han-quoc-hong-dan

Hồng Đan (DongA University) – Cảm nhận

Nhật Khanh (Hannam University) – Cảm nhận

du-hoc-sinh-han-quoc-diep-tieu-vy

Tiểu Vy (Ajou University) – Cảm nhận

Minh Hiếu (DongA University) – Cảm nhận

Thị Đài (DongA University) – Cảm nhận

Hương Đào (Youngsan University) Cảm nhận

Quốc Huy (Youngsan University) Cảm nhận

Mỹ Duyên (Youngsan University) Cảm nhận

Nhã Tiên (Myongji University) Cảm nhận

Call Now Button