Humans of Zila

HUMANS OF ZILA

Humans Of Zila là một dự án mang đến cho các bạn học viên tương lai của Zila cái nhìn tổng quát và đa diện hơn về những con người đã và đang đồng hành cùng Zila. Gồm học viên Zila và những thành viên đang làm việc để giúp các bạn trẻ trên con đường chinh phục ước mơ du học Hàn Quốc.

#EP9 – LÊ MINH ĐẠT [HUMANS OF ZILA]

PROJECT: HUMANS OF ZILA Humans Of Zila là một dự án mang đến cho người đọc cái nhìn tổng quát và đa diện hơn về những con người đã và [...]

#EP8 – LÊ HOÀI HUẾ TRANG [HUMANS OF ZILA]

PROJECT: HUMANS OF ZILA Humans Of Zila là một dự án mang đến cho người đọc cái nhìn tổng quát và đa diện hơn về những con người đã và [...]

#EP6 – PHÙNG MINH HUY [HUMANS OF ZILA]

PROJECT: HUMANS OF ZILA Humans Of Zila là một dự án mang đến cho người đọc cái nhìn tổng quát và đa diện hơn về những con người đã và [...]

#EP5 – NGUYỄN TUẤN DUY [HUMANS OF ZILA]

PROJECT: HUMANS OF ZILA Humans Of Zila là một dự án mang đến cho người đọc cái nhìn tổng quát và đa diện hơn về những con người đã và [...]

#EP4 – BÙI TUẤN ANH [HUMANS OF ZILA]

PROJECT: HUMANS OF ZILAHumans Of Zila là một dự án mang đến cho người đọc cái nhìn tổng quát và đa diện hơn về những con người đã và [...]

#EP3 – VÕ THỊ THƯ [HUMANS OF ZILA]

PROJECT: HUMANS OF ZILA Humans Of Zila là một dự án mang đến cho các bạn học viên tương lai của Zila cái nhìn tổng quát và đa diện hơn [...]

#EP2 – VÕ NGỌC ANH THƯ [HUMANS OF ZILA]

PROJECT: HUMANS OF ZILA Humans Of Zila là một dự án mang đến cho các bạn học viên tương lai của Zila cái nhìn tổng quát và đa diện hơn [...]

#EP1: CHỊ REE NGUYỄN [HUMANS OF ZILA]

PROJECT: HUMANS OF ZILAHumans Of Zila là một dự án mang đến cho người đọc cái nhìn tổng quát và đa diện hơn về những con người đã và [...]

Call Now Button