Hotline: 0969.120.127
Chat Facebook
Gọi tư vấn

Humans of Zila

HUMANS OF ZILA

Humans Of Zila là một dự án mang đến cho các bạn học viên tương lai của Zila cái nhìn tổng quát và đa diện hơn về những con người đã và đang đồng hành cùng Zila. Gồm học viên Zila và những thành viên đang làm việc để giúp các bạn trẻ trên con đường chinh phục ước mơ du học Hàn Quốc.

#EP4 – BÙI TUẤN ANH [HUMANS OF ZILA]

PROJECT: HUMANS OF ZILA Humans Of Zila là một dự án mang đến cho các bạn học viên tương lai của Zila cái nhìn tổng quát và đa diện hơn [...]

#EP3 – VÕ THỊ THƯ [HUMANS OF ZILA]

PROJECT: HUMANS OF ZILA Humans Of Zila là một dự án mang đến cho các bạn học viên tương lai của Zila cái nhìn tổng quát và đa diện hơn [...]

#EP2 – VÕ NGỌC ANH THƯ [HUMANS OF ZILA]

PROJECT: HUMANS OF ZILA Humans Of Zila là một dự án mang đến cho các bạn học viên tương lai của Zila cái nhìn tổng quát và đa diện hơn [...]

#EP1: Chị REE NGUYỄN [HUMANS OF ZILA]

PROJECT: HUMANS OF ZILA Humans Of Zila là một dự án mang đến cho các bạn học viên tương lai của Zila cái nhìn tổng quát và đa diện hơn [...]

Hotline: 0969.120.127
Chat Facebook
Gọi tư vấn