Đại học Hàn Quốc

BẢNG TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀN QUỐC

Dưới đây Zila sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin về khu vực, danh hiệu trường TOP 1% Hàn Quốc mới nhấy và chi phí một năm học tiếng của các trường Đại học ở Hàn Quốc.

[Search tên trường để tìm kiếm]

1) Trường TOP 1% (có đánh dấu ✓)

2) Trường được công nhận (có đánh dấu ✓)

3) Trường thường (không có đánh dấu ✓)

4) Trường bị hạn chế (đánh dấu ✓)

* Nhấn vào tên trường để tìm hiểu kỹ hơn

Trường Đại họcKhu vựcPhí học tiếng/nămTOP 1%Công nhận (D-4)Công nhận (D-2)Bị hạn chế (D-4)Bị hạn chế (D-2)
Trường Đại họcKhu vựcPhí học tiếng/nămTOP 1%Công nhận (D-4)Công nhận (D-2)Bị hạn chế (D-4)Bị hạn chế (D-2)
+ Đại học ACTS
아신대학교
GyeonggiĐang cập nhật...
+ Đại học Ansan
안산대학교
Gyeonggi4,400,000 KRW
+ Đại học Ajou
아주대학교
Gyeonggi5,600,000 KRW

+ Đại học Anyang
안양대학교
Gyeonggi4,800,000 KRW

+ Đại học Baekseok
백석대학교
Chungcheongnam4,800,000 KRW

+ Đại học Bucheon
부천대학교
Gyeonggi4,800,000 KRW

+ Đại học Catholic
가톨릭대학교
Seoul5,200,000 KRW

+ Đại học Catholic Kwandong
가톨릭관동대학교
Gangwon4,000,000 KRW
+ Đại học Catholic Mokpo
목포가톨릭대학교
JeollanamĐang cập nhật...
+ Đại học Catholic Pusan
부산가톨릭대학교
Busan3,520,000 KRW
+ Đại học Cheju Halla
제주한라대학교
Jeju4,400,000 KRW

+ Đại học Cheongju
청주대학교
Chungcheongbuk4,800,000 KRW

+ Đại học Chodang
초당대학교
JeollanamĐang cập nhật...

+ Đại học Chongshin
총신대학교
Seoul5,600,000 KRW

+ Đại học Chosun
조선대학교
Gwangju5,000,000 KRW
+ Đại học Chunnam Techno
전남과학대학
JeollanamĐang cập nhật...
+ Đại học Chungang
중앙대학교
Seoul6,800,000 KRW

+ Đại học Chungwoon
청운대학교
Chungcheongnam4,400,000 KRW
+ Đại học Daegu
대구대학교
Daegu4,800,000 KRW
+ Đại học Daegu Haany
대구한의대학교
Gyeongsangbuk4,800,000 KRW

+ Đại học Daejeon
대전대학교
Daejeon4,840,000 KRW

+ Đại học Daejin
대진대학교
Gyeonggi4,800,000 KRW
+ Đại học Daekyeung
대경대학교
Gyeongsangbuk4,500,000 KRW
+ Đại học Daeshin
대신대학교
Gyeongsangbuk2,800,000 KRW
+ Đại học Dankook
단국대학교
Gyeonggi5,200,000 KRW

+ Đại học Dong A
동아대학교
Busan4,800,000 KRW

+ Đại học Dongeui
동의대학교
Busan4,400,000 KRW

+ Đại học Dongguk
동국대학교
Seoul6,680,000 KRW

+ Đại học Dongseo
동서대학교
Busan4,400,000 KRW

+ Đại học Dongshin
동신대학교
Jeollanam4,200,000 KRW

+ Đại học Dongyang Mirae
동양미래대학교
SeoulĐang cập nhật...

+ Đại học Far East
극동대학교
Chungcheongbuk4,400,000 KRW
+ Đại học Gachon
가천대학교
Gyeonggi5,200,000 KRW

+ Đại học Gangdong
강동대학교
ChungcheongbukĐang cập nhật...
+ Đại học Gimcheon
김천대학교
Gyeongsangbuk4,200,000 KRW

+ Đại học Gumi
구미대학교
Gyeongsangbuk4,000,000 KRW

+ Đại học Gwangju
광주대학교
Gwangju4,400,000 KRW

+ Đại học Gyeongju
경주대학교
Gyeongsangbuk3,600,000 KRW
+ Đại học Gyeongsang
경상대학교
Gyeongsangnam4,800,000 KRW
+ Đại học Hanil
한일대학교
JeollabukĐang cập nhật...
+ Đại học Hallym
한림대학교
Gangwon4,800,000 KRW

+ Đại học Handong
한동대학교
Gyeongsangbuk4,800,000 KRW

+ Đại học Hannam
한남대학교
Daejeon5,200,000 KRW

+ Đại học Hansei
한세대학교
Gyeonggi5,200,000 KRW

+ Đại học Hanseo
한서대학교
Chungcheongnam5,000,000 KRW

+ Đại học Hanshin
한신대학교
Gyeonggi4,800,000 KRW

+ Đại học Hansung
한성대학교
Seoul5,600,000 KRW

+ Đại học Hanyang
한양대학교
Seoul6,920,000 KRW

+ Đại học Honam
호남대학교
Gwangju4,800,000 KRW

+ Đại học Hongik
홍익대학교
Seoul6,600,000 KRW

+ Đại học Hosan
호산대학교
Gyeongsangbuk4,000,000 KRW
+ Đại học Hoseo
호서대학교
Chungcheongnam4,860,000 KRW

+ Đại học Howon
호원대학교
Jeollabuk4,400,000 KRW
+ Đại học Hyupsung
협성대학교
Gyeonggi4,400,000 KRW
+ Đại học Induk
인덕대학교
Seoul4,800,000 KRW
+ Đại học Inha
인하대학교
Incheon5,480,000 KRW

+ Đại học Inje
인제대학교
Busan5,000,000 KRW

+ Đại học Jeonju
전주대학교
Jeollabuk5,200,000 KRW

+ Đại học Joongbu
중부대학교
Chungcheongnam4,400,000 KRW

+ Đại học Jungwon
중원대학교
Chungcheongbuk4,400,000 KRW

+ Đại học Kangnam
강남대학교
Gyeonggi4,200,000 KRW
+ Đại học Kaya
가야대학교
GyeongsangnamĐang cập nhật...
+ Đại học Keimyung
계명대학교
Daegu4,800,000 KRW

+ Đại học Kkottongnae
꽃동네대학교
ChungcheongbukĐang cập nhật...

+ Đại học Konkuk
건국대학교
Seoul7,200,000 KRW

+ Đại học Konyang
건양대학교
Chungcheongnam4,100,000 KRW

+ Đại học Kookje
국제대학교
Gyeonggi4,400,000 KRW
+ Đại học Kookmin
국민대학교
Seoul6,200,000 KRW

+ Đại học Korea
고려대학교
Seoul7,000,000 KRW

+ Đại học Kosin
고신대학교
Busan5,200,000 KRW

+ Đại học Kwangwoon
광운대학교
Seoul5,600,000 KRW

+ Đại học Kyonggi
경기대학교
Gyeonggi5,400,000 KRW
+ Đại học Kyungbok
경복대학교
Gyeonggi4,800,000 KRW

+ Đại học Kyungdong
경동대학교
Gangwon5,800,000 KRW
+ Đại học Kyunghee
경희대학교
Seoul6,000,000 KRW

+ Đại học Kyungil
경일대학교
Gyeongsangbuk4,000,000 KRW

+ Đại học Kyungmin
경민대학교
GyeonggiĐang cập nhật..
+ Đại học Kyungnam
경남대학교
Gyeongsangnam4,800,000 KRW

+ Đại học Kyungsung
경성대학교
Busan4,400,000 KRW

+ Đại học Kwangshin
광신대학교
Gwangju4,000,000 KRW
+ Đại học Masan
마산대학교
Gyeongsangnam4,000,000 KRW
+ Đại học Mokwon
목원대학교
Daejeon4,800,000 KRW

+ Đại học Myongji
명지대학교
Seoul5,600,000 KRW

+ Đại học Nambu
남부대학교
Gwangju4,800,000 KRW

+ Đại học NamSeoul
남서울대학교
Chungcheongnam4,800,000 KRW

+ Đại học Nazarene
나사렛대학교
Chungcheongnam4,800,000 KRW

+ Đại học nữ Duksung
덕성여자대학교
Seoul5,200,000 KRW

+ Đại học nữ Ewha
이화여자대학교
Seoul6,880,000 KRW

+ Đại học nữ Hanyang
한양여자대학교
Seoul5,200,000 KRW
+ Đại học nữ Kwangju
광주여자대학교
Gwangju4,800,000 KRW
+ Đại học nữ Kyungin
경인여자대학교
Incheon4,400,000 KRW
+ Đại học nữ Seoul
서울여자대학교
Seoul5,600,000 KRW

+ Đại học nữ Sookmyung
숙명여자대학교
Seoul6,200,000 KRW

+ Đại học nữ Sungshin
성신여자대학교
Seoul5,600,000 KRW

+ Đại học Osan
오산대학교
GyeonggiĐang cập nhật...

+ Đại học Pai Chai
배재대학교
Daejeon4,800,000 KRW

+ Đại học Pyeongtaek
평택대학교
Gyeonggi4,000,000 KRW

+ Đại học Quốc gia Andong
안동대학교
Gyeongsangbuk4.800,000 KRW

+ Đại học Quốc gia Changwon
국립창원대학교
Gyeongsangnam4,800,000 KRW

+ Đại học Quốc gia Chonnam
전남대학교
Gwangju5,200,000 KRW

+ Đại học Quốc gia Chungbuk
충북대학교
Chungcheongbuk5,200,000 KRW

+ Đại học Quốc gia Chungnam
충남대학교
Daejeon5,200,000 KRW

+ Đại học Quốc gia Gangneung Wonju
강릉원주대학교
Gangwon4,800,000 KRW

+ Đại học Quốc gia Hanbat
한밭대학교
Daejeon4,800,000 KRW

+ Đại học Quốc gia Hankyong
한경대학교
Gyeonggi 4,200,000 KRW
+ Đại học Quốc gia Incheon
인천대학교
Incheon4,800,000 KRW

+ Đại học Quốc gia Jeju
제주대학교
Jeju4,800,000 KRW

+ Đại học Quốc gia Jeonbuk
전북대학교
Jeollabuk5,200,000 KRW

+ Đại học Quốc gia Kangwon
강원대학교
Gangwon3,600,000 KRW

+ Đại học Quốc gia Kongju
국립공주대학교
Chungcheongnam4,800,000 KRW
+ Đại học Quốc gia Kunsan
국립군산대학교
Jeollabuk5,000,000 KRW

+ Đại học Quốc gia Kyungpook
경북대학교
Daegu5,200,000 KRW

+ Đại học Quốc gia Pukyong
부경대학교
Busan4,800,000 KRW

+ Đại học Quốc gia Pusan
부산대학교
Busan5,600,000 KRW

+ Đại học Quốc gia Seoul
서울대학교
Seoul6,920,000 KRW

+ Đại học Quốc gia Sunchon
국립순천대학교
Jeollanam4,800,000 KRW
+ Đại học Sahmyook
삼육대학교
Seoul6,000,000 KRW

+ Đại học Sangji
상지대학교
Gangwon3,600,000 KRW

+ Đại học Sangmyung
상명대학교
Seoul6,600,000 KRW
+ Đại học Sehan
세한대학교
JeollanamĐang cập nhật...
+ Đại học Sejong
세종대학교
Seoul6,600,000 KRW

+ Đại học Semyung
세명대학교
Chungcheongbuk4,400,000 KRW

+ Đại học Seokyeong
서경대학교
Seoul5,200,000 KRW

+ Đại học Seoil
서일대학교
Seoul4,000,000 KRW
+ Đại học Seoul Sirip
서울시립대학교
Seoul5,400,000 KRW

+ Đại học Seoyeong
서영대학교
GwangjuĐang cập nhật...
+ Đại học Shinhan
신한대학교
Gyeonggi5,200,000 KRW

+ Đại học Silla
신라대학교
Busan4,600,000 KRW

+ Đại học Sogang
서강대학교
Seoul7,160,000 KRW

+ Đại học Songwon
송원대학교
Gwangju4,000,000 KRW
+ Đại học Soonchunhyang
순천향대학교
Chungcheongnam5,000,000 KRW

+ Đại học Soongsil
숭실대학교
Seoul5,800,000 KRW

+ Đại học Sungduk
성덕대학교
Gyeongsangbuk3,800,000 KRW
+ Đại học Sungkyul
성결대학교
Gyeonggi3,800,000 KRW

+ Đại học Sungkyunkwan
성균관대학교
Seoul6,400,000 KRW

+ Đại học Sungwoon
성운대학교
GyeongsangbukĐang cập nhật...

+ Đại học Sunlin
선린대학교
Gyeongsangbuk3,600,000 KRW
+ Đại học Sunmoon
선문대학교
Chungcheongnam5,200,000 KRW

+ Đại học Suwon
수원대학교
Gyeonggi4,800,000 KRW

+ Đại học Tongmyong
동명대학교
Busan4,400,000 KRW

+ Đại học Tongwon
동원대학교
Gyeonggi4,800,000 KRW
+ Đại học Uiduk
위덕대학교
Gyeongsangbuk3,900,000 KRW

+ Đại học Ulsan
울산대학교
Ulsan4,800,000 KRW

+ Đại học Wonkwang
원광대학교
Jeollabuk4,200,000 KRW

+ Đại học Woosong
우송대학교
Daejeon4,800,000 KRW

+ Đại học Woosuk
우석대학교
Jeollabuk4,000,000 KRW

+ Đại học Yeonsung
연성대학교
Gyeonggi4,000,000 KRW
+ Đại học Yeungnam
영남대학교
Gyeongsangbuk5,200,000 KRW

+ Đại học Yongin
용인대학교
Gyeonggi3,600,000 KRW

+ Đại học Yonsei
연세대학교
Seoul7,080,000 KRW

+ Đại học Youngsan
영산대학교
Busan4,800,000 KRW

+ Đại học Bách khoa Kỹ thuật Hàn Quốc
한국산업기술대학교
Gyeonggi4,800,000 KRW
+ Đại học Christian Seoul
서울기독대학교
SeoulĐang cập nhật...
+ Đại học Công nghệ và Sư phạm Hàn Quốc
한국기술교육대학교
ChungcheongnamĐang cập nhật...

+ Đại học Golf Hàn Quốc
한국골프대학교
GangwonĐang cập nhật...
+ Đại học Giao thông Vận tải Hàn Quốc
국립한국교통대학교
Chungcheongbuk4,000,000 KRW

+ Đại học Hàng hải Quốc gia Mokpo
목포해양대학교
JeollanamĐang cập nhật...
+ Đại học Hàng hải và Đại dương Hàn Quốc
한국해양대학교
Busan5,200,000 KRW

+ Đại học Hàng không Hàn Quốc
한국항공대학교
Gyeonggi5,200,000 KRW

+ Đại học Khoa học và Sức khỏe Chungbuk
충북보건과학대학교
Chungcheongbuk4,800,000 KRW
+ Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang
포항공과대학교
GyeongsangbukĐang cập nhật...

+ Đại học Khoa học và Công nghệ QG Seoul
서울과학기술대학교
Seoul5,600,000 KRW

+ Đại học Kinh thánh Hàn Quốc
한국성서대학교
Seoul4,600,000 KRW
+ Đại học Kỹ thuật Daegu
대구공업대학교
Daegu3,800,000 KRW

+ Đại học Nghệ thuật Chugye
추계예술대학교
SeoulĐang cập nhật...
+ Đại học Nghệ thuật Daegu
대구예술대학교
Gyeongsangbuk4,400,000 KRW
+ Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc
한국예술종합학교
SeoulĐang cập nhật..
+ Đại học Nghệ thuật Truyền thông Hàn Quốc
한국영상대학교
Sejong4,600,000 KRW

+ Đại học Nghệ thuật Yewon
예원예술대학교
JeollabukĐang cập nhật...

+ Đại học Nghệ thuật Yewon
예원예술대학교
JeollabukĐang cập nhật...

+ Đại học Ngoại ngữ Busan
부산외국어대학교
Busan4,800,000 KRW

+ Đại học Ngoại ngữ Hankuk
한국외국어대학교
Seoul6,520,000 KRW

+ Đại học Quốc tế Hàn Quốc
한국국제대학교
GyeongsangnamĐang cập nhật...

+ Đại học Sư phạm Quốc gia Gyeongin
경인교육대학교
IncheonĐang cập nhật...
+ Đại học Sư phạm Quốc gia Hàn Quốc
한국교원대학교
ChungcheongbukĐang cập nhật...

+ Đại học Thần học Châu Á
아세아연합신학대학교
GyeonggiĐang cập nhật...
+ Đại học Thần học Daejeon
대전신학대학교
DaejeonĐang cập nhật...
+ Đại học Thần học Seoul
서울신학대학교
Gyeonggi5,800,000 KRW

+ Đại học Thần học Yeungnam
영남신학대학교
Gyeongsangbuk3,000,000 KRW
+ Đại học Y tế Dongnam
동남보건대학교
Gyeonggi4,000,000 KRW
+ Viện Công nghệ Yeoju
여주대학교
GyeonggiĐang cập nhật...
+ Viện Công nghệ Quốc gia Kumoh
금오공과대학교
Gyeongsangbuk4,400,000 KRW

+ Viện Khoa học Công nghệ Busan
부산과학기술대학교
BusanĐang cập nhật...
+ Viện Khoa học và Công nghệ Daejeon
대전과학기술대
DaejeonĐang cập nhật...
+ Viện Khoa học và Công nghệ Dongwon
동원과학기술대학교
Gyeongsangnam5,000,000 KRW

+ Viện Khoa học và Công nghệ Gwangju
광주과학기술원
GwangjuĐang cập nhật...
+ Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc KAIST
한국과학기술원
DaejeonĐang cập nhật...

+ Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Ulsan
울산과학기술원
UlsanĐang cập nhật...

+ Viện Nghệ thuật Seoul
서울예술대학교
GyeonggiĐang cập nhật...

+ Viện Truyền thông và Nghệ thuật DongA
동아방송예술대학교
Gyeonggi4,800,000 KRW
+ Cao đẳng Ajou Motor
아주자동차대학
ChungcheongnamĐang cập nhật...
+ Cao đẳng Gangneung Yeongdong
강릉영동대학교
GangwonĐang cập nhật..
+ Cao đẳng Gimhae
김해대학교
Gyeongsangnam3,600,000 KRW
+ Cao đẳng Jeonju Kijeon
전주기전대학
Jeollabuk4,800,000 KRW

+ Cao đẳng Jeonju Vision
전주비전대학교
Jeollabuk4,400,000 KRW

+ Cao đẳng Keimyung
계명문화대학교
Daegu4,400,000 KRW

+ Cao đẳng Koguryeo
고구려대학교
JeollanamĐang cập nhật..
+ Cao đẳng Koje
거제대학교
Gyeongsangnam3,400,000 KRW

+ Cao đẳng Kunjang
군장대학교
JeollabukĐang cập nhật...
+ Cao đẳng Kyungbuk
경북전문대학교
Gyeongsangbuk3,840,000 KRW
+ Cao đẳng Munkyung
문경대학교
GyeongsangbukĐang cập nhật...
+ Cao đẳng Pohang
포항대학교
GyeongsangbukĐang cập nhật..
+ Cao đẳng Songho
송호대학교
GangwonĐang cập nhật...
+ Cao đẳng Suseong
수성대학교
Daegu3,400,000 KRW

+ Cao đẳng Yong-in Songdam
용인송담대학교
GyeonggiĐang cập nhật...

+ Cao đẳng Công nghiệp văn hóa Chungkang
청강문화산업대학교
GyeonggiĐang cập nhật...
+ Cao đẳng Du lịch Cheju
제주관광대학교
Jeju4,600,000 KRW
+ Cao đẳng Du lịch Hàn Quốc
한국관광대학교
GyeonggiĐang cập nhật...
+ Cao đẳng Du lịch Kangwon
강원관광대학교
Gangwon3,600,000 KRW

+ Đại học Yeungjin
영진전문대학교
Daegu4,000,000 KRW

+ Cao đẳng Khoa học Jeonbuk
전북과학대학교
JeollabukĐang cập nhật...
+ Cao đẳng Khoa học Mokpo
목포과학대학교
JeollanamĐang cập nhật...
+ Cao đẳng Khoa học Công nghệ Gyeonggi
경기과학기술대학교
Gyeonggi4,000,000 KRW
+ Cao đẳng Khoa học Y tế Wonkwang
원광보건대학교
JeollabukĐang cập nhật...
+ Cao đẳng Kỹ thuật Doowon
두원공과대학교
GyeonggiĐang cập nhật...
+ Cao đẳng Kỹ thuật Inha
인하공업전문대학
IncheonĐang cập nhật...

+ Cao đẳng Khoa học Kỹ thuật Yeungnam
영남이공대학교
Daegu4,000,000 KRW

+ Cao đẳng Ngoại ngữ Youngnam
영남외국어대학교
GyeongsangbukĐang cập nhật...
+ Cao đẳng Thông tin Woosong
우송정보대학
Daejeon3,200,000 KRW

+ Cao đẳng Y tế Daegu
대구보건대학교
DaeguĐang cập nhật...

+ Cao đẳng Y tế Gyeongbuk
경북보건대학교
GyeongsangbukĐang cập nhật...
+ Cao đẳng Y tế Sahmyook
삼육보건대학교
SeoulĐang cập nhật...

+ Chủng viện Thần học Sunbokeum
순복음대학원대학교
SeoulĐang cập nhật...
+ Cao học Giáo dục trí tuệ
국제뇌교육종합대학원대학교
ChungcheongnamĐang cập nhật...
+ Cao học Hàn Quốc học
한국학대학원
GyeonggiĐang cập nhật...
+ Cao học KDI Quản trị và Chính sách công
한국개발연구원국제정책대학원대
SejongĐang cập nhật...
+ Cao học Khoa học và Công nghệ
과학기술연합대학원대
DaejeonĐang cập nhật...
+ Cao học Khoa học Công nghệ tổng hợp Seoul
서울과학종합대학원대
SeoulĐang cập nhật...
+ Cao học Ngoại ngữ Seoul
서울외국어대학원대
SeoulĐang cập nhật...
+ Cao học Nguyên tử Quốc tế KEPCO
한국전력국제원자력대학원대
UlsanĐang cập nhật...
+ Cao học Onseok
온석대학원대학교
GyeonggiĐang cập nhật...
+ Cao học Pháp luật và Kinh doanh Quốc tế
국제법률경영대학원대
Gyeonggi4,800,000 KRW
+ Cao học Quốc tế tiếng Anh
국제영어대학원대
SeoulĐang cập nhật...
+ Cao học Sungsan Hyo
성산효대학원대학교
IncheonĐang cập nhật...
+ Cao học Torch Trinity
횃불트리니티신학대학원대
SeoulĐang cập nhật...
+ Cao học Sunhak Yufi
선학유피대학원대
GyeonggiĐang cập nhật...
+ Cao học Văn hóa Dongbang
동방문화대학원대
SeoulĐang cập nhật...
+ Cao học - Trung tâm Ung thư Quốc gia
국립암센터국제암대학원대
GyeonggiĐang cập nhật...
+ Học viện nghiên cứu Hàn Quốc
한국학중앙연구원
GyeonggiĐang cập nhật...
+ Đại học Seojeong Hàn
서정대학교
Gyeonggi4,000,000 KRW
+ Đại học Seowon Hàn Quốc
서원대학교
Chungcheongbuk4,000,000 KRW
+ Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Ulsan (UNIST)
울산과학기술원
UlsanĐang cập nhật...
+ Trường đại học GayaGyeongsangnam-do
+ Trường đại học Chungang SeunggaGyeonggi-do

+ Trường đại học WidukGyeongsangbuk-do
+ Trường đại học Catholic SangjiGyeongsangbuk-do

+ Trường đại học DaelimGyeonggi-do
+ Trường đại học YuhanGyeonggi-do
+ Trường đại học JeonnamJeollanam-do
+ Trường đại học HanyoungJeollanam-do
+ Trường đại học MungyeongGyeongsangbuk-do
+ Trường đại học Kỹ thuật InhaIncheon
+ University of Science and Technology (UST)DaejeonSau đại học

+ National Cancer Center Graduate School of International CancerGyeonggi-doSau đại học

+ KDI School of Public Policy and ManagementSejong-roSau đại học

+ Korea Electric Power International Graduate School of Nuclear EnergyUlsanSau đại học
+ Viện Khoa học và Công nghệ Gwangju (GIST)GwangjuĐang cập nhật...

+ Trường Đại học Quốc gia Gyeongsang
경상국립대학교
Gyeongsangnam-do4,800,000 KRW

+ Trường Đại học Daegu Catholic
대구가톨릭대학교
Gyeongsangbuk-do5,200,000 KRW

+ Trường Đại học Kyungwoon
경운대학교
Gyeongsangbuk-doĐang cập nhật...

+ Cao đẳng Khoa học- Nghệ thuật Yongin
용인예술과학대학교
GyeonggiĐang cập nhật...

+ Trường Đại học nữ Dongduk
동덕여자대학교
SeoulĐang cập nhật...

+ Trường Đại học U1
유원대학교
Chungcheongbuk-doĐang cập nhật...

+ Trường Đại học Cheongam
청암대학교
Jeonllanam-doĐang cập nhật...

+ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Kyongbuk
경북과학대학교
Gyeongsangbuk-doĐang cập nhật...

+ Trường Đại học Geumgang
금강대학교
Chungcheongnam-doĐang cập nhật...

+ Trường Đại học Halla
한라대학교
Chungcheongnam-doĐang cập nhật...

+Cao đẳng Bách khoa Geochang
한국승강기대학교
Gyeongsangnam-doĐang cập nhật...

+Cao đẳng Kỹ thuật Ulsan
울산과학대학교
UlsanĐang cập nhật...

+Đại học Công nghệ Hàn Quốc
한국공학대학교
GyeonggiĐang cập nhật...

+ Trường Cao đẳng Suncheon Jeil
순천제일대학교
Jeollanam-do4,400,000 KRW

.

Lưu ý: Thông tin chi phí một năm học tiếng ở các trường Hàn Quốc được Zila tổng hợp theo số liệu mới nhất và mang tính chất tham khảo, các trường có thể thay đổi học phí theo từng năm.

Bạn có thể liên hệ trực tiếp đến HOTLINE: 0909 120 127 (Zalo) – 0969 120 127 (Zalo) hoặc ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ để được tư vấn chính xác hơn

.

Đại học Inha Hàn Quốc – 인하대학교

Đại học Inha Hàn Quốc là trường tư thục được thành lập năm 1954 tọa lạc tại thành phố Incheon, ngay cạnh Seoul. Trường được đầu tư mạnh về [...]

Hotline: 0909.120.127
Chat Facebook
Gọi tư vấn