Học tiếng Hàn Online tốt nhất 2024

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP HỌC TIẾNG HÀN ONLINE TẠI ZILA

KHÓA HỌCNGÀY KHAI GIẢNGTHỜI GIAN HỌCHỌC PHÍGHI CHÚ
Hangeul Online 1.A2024.06.1318h00 – 19h30 (Thứ 3 – 5 – 7)2,500,000 VNĐ30 Buổi học
Hangeul Online 1.A2024.07.1818h00 – 19h30 (Thứ 3 – 5 – 7)2,500,000 VNĐ30 Buổi học
Hangeul Online 1.A2024.08.1418h00 – 19h30 (Thứ 2 – 4 – 6)2,500,000 VNĐ30 Buổi học
Hangeul Online 1.A2024.09.1818h00 – 19h30 (Thứ 2 – 4 – 6)2,500,000 VNĐ30 Buổi học
Hangeul Online 1.B2024.06.2618h00 – 19h30 (Thứ 2 – 4 – 6)2,500,000 VNĐ30 Buổi học
Hangeul Online 1.B2024.07.2619h45 – 21h15 (Thứ 2 – 4 – 6)2,500,000 VNĐ30 Buổi học
Hangeul Online 1.B2024.08.2918h00 – 19h30 (Thứ 3 – 5 – 7)2,500,000 VNĐ30 Buổi học
Hangeul Online 1.B2024.10.0318h00 – 19h30 (Thứ 3 – 5 – 7)2,500,000 VNĐ30 Buổi học
Hangeul Online 1.B2024.10.3018h00 – 19h30 (Thứ 2 – 4 – 6)2,500,000 VNĐ30 Buổi học
Hangeul Online 1.B2024.12.0419h45 – 21h15 (Thứ 2 – 4 – 6)2,500,000 VNĐ30 Buổi học

KHÓA HỌCNGÀY KHAI GIẢNGTHỜI GIAN HỌCHỌC PHÍGHI CHÚ
Hangeul Online 2.A2024.09.1119h45 – 21h15 (Thứ 3 – 5 – 7)2,500,000 VNĐ
Hangeul Online 2.A2024.10.0918h00 – 19h30 (Thứ 2 – 4 – 6)2,500,000 VNĐ
Hangeul Online 2.A2024.11.0719h45 – 21h15 (Thứ 2 – 4 – 6)2,500,000 VNĐ
Hangeul Online 2.A2024.12.1218h00 – 19h30 (Thứ 3 – 5 – 7)2,500,000 VNĐ
Hangeul Online 2.B2024.05.1619h45 – 21h15 (Thứ 3 – 5 – 7)2,500,000 VNĐ
Hangeul Online 2.B2024.06.2019h45 – 21h15 (Thứ 3 – 5 – 7)2,500,000 VNĐ
Hangeul Online 2.B2024.11.0618h00 – 19h30 (Thứ 2 – 4 – 6)2,500,000 VNĐ
Hangeul Online 2.B2024.12.1119h45 – 21h15 (Thứ 2 – 4 – 6)2,500,000 VNĐ
Hangeul Online 2.B2025.01.0218h00 – 19h30 (Thứ 3 – 5 – 7)2,500,000 VNĐ

KHÓA HỌCNGÀY KHAI GIẢNGTHỜI GIAN HỌCHỌC PHÍGHI CHÚ
LUYỆN THI TOPIK 22024.06.0119h45 – 21h15 (Thứ 3 – 5 – 7)2.520,000 VNĐ18 Buổi học
LUYỆN THI TOPIK 22024.06.2519h45 – 21h15 (Thứ 2 – 4 – 6)3.600,000 VNĐ18 Buổi học
LUYỆN THI TOPIK 22024.07.3118h00 – 19h30 (Thứ 2 – 4 – 6)3.600,000 VNĐ18 Buổi học
LUYỆN THI TOPIK 22024.08.2718h00 – 19h30 (Thứ 3 – 5 – 7)3.600,000 VNĐ18 Buổi học
LUYỆN THI TOPIK 22024.09.2519h45 – 21h15 (Thứ 2 – 4 – 6)3.600,000 VNĐ18 Buổi học
LUYỆN THI TOPIK 22024.10.2919h45 – 21h15 (Thứ 3 – 5 – 7)3.600,000 VNĐ18 Buổi học

KHÓA HỌCNGÀY KHAI GIẢNGTHỜI GIAN HỌCHỌC PHÍGHI CHÚTHỜI LƯỢNG
LUYỆN THI TOPIK 4듣기 Nghe2024.06.242-4-6 (18:00 - 19:30)1,400,000 VNĐ9 buổi học
LUYỆN THI TOPIK 4쓰기 Viết2024.06.242-4-6 (19:45 - 21:15)1,400,000 VNĐ9 buổi học
LUYỆN THI TOPIK 4읽기 Đọc2024.06.243-5-7 (18:00 - 19:30)1,400,000 VNĐ9 buổi học
LUYỆN THI TOPIK 4듣기 Nghe2024.07.032-4-6 (18:00 - 19:30)2,000,000 VNĐ9 buổi học
LUYỆN THI TOPIK 4쓰기 Viết2024.07.032-4-6 (19:45 - 21:15)2,000,000 VNĐ9 buổi học
LUYỆN THI TOPIK 4읽기 Đọc2024.07.033-5-7 (18:00 - 19:30)2,000,000 VNĐ9 buổi học
LUYỆN THI TOPIK 4듣기 Nghe2024.08.072-4-6 (18:00 - 19:30)2,000,000 VNĐ9 buổi học
LUYỆN THI TOPIK 4쓰기 Viết2024.08.072-4-6 (19:45 - 21:15)2,000,000 VNĐ9 buổi học
LUYỆN THI TOPIK 4읽기 Đọc2024.08.133-5-7 (18:00 - 19:30)
2,000,000 VNĐ9 buổi học
LUYỆN THI TOPIK 4듣기 Nghe2024.09.242-4-6 (18:00 - 19:30)
2,000,000 VNĐ9 buổi học
LUYỆN THI TOPIK 4쓰기 Viết2024.09.112-4-6 (19:45 - 21:15)2,000,000 VNĐ9 buổi học
LUYỆN THI TOPIK 4읽기 Đọc2024.09.173-5-7 (18:00 - 19:30)2,000,000 VNĐ9 buổi học
LUYỆN THI TOPIK 4듣기 Nghe2024.10.092-4-6 (18:00 - 19:30)2,000,000 VNĐ9 buổi học
LUYỆN THI TOPIK 4쓰기 Viết2024.10.092-4-6 (19:45 - 21:15)2,000,000 VNĐ9 buổi học
LUYỆN THI TOPIK 4읽기 Đọc2024.10.153-5-7 (18:00 - 19:30)2,000,000 VNĐ9 buổi học

* LƯU Ý: Học phí đã bao gồm giáo trình

CHÍNH SÁCH HOÀN HỌC PHÍ VÀ BẢO LƯU:

 • Hoàn phí 100% trong 1 tuần đầu tiên nếu không hài lòng
 • Sau 1 tuần học sẽ không được hoàn phí
 • Học viên được bảo lưu học phí trong vòng 50% thời gian đầu của khóa học (Thời hạn bảo lưu: trong vòng 1 năm)
 • Đăng ký trọn gói khóa học Luyện thi Topik 4 gồm 3 lớp (Nghe – Đọc – Viết): 5.600.000 VNĐ

Ưu đãi:

LỚP TIẾNG HÀN HANGEUL ONLINE 1.A (HO1.A)

 • Giáo trình: Hangeul 1A (biên soạn bởi Zila)
 • Thời lượng: 10 tuần (30 buổi)
  • 1 buổi = 90 phút
 • Học phí: 2,500,000 VNĐ
 • Hình thức lớp học: Google Meet & Google Classroom
 • Bài 1: Bảng chữ cái (한글)
 • Bài 2: Cái này là cái gì? (이것은 무엇입니꺼?)
 • Bài 3: Xin chào (안녕하십니까?)
 • Bài 4: Ở đây là đâu vậy? (여기는 어디입니까?)
 • Bài 5: Thời tiết như thế nào? (날씨가 어떻습니까?)
 • Bài 6: Hôm nay là thứ mấy? (오늘이 무슨 요일입니까?)
 • Bài 7: Tôi học tiếng Hàn Quốc (한국어를 공부해요)
 • Bài 8: Có cặp sách ở trên bàn không? (가방이 책상에 있어요?)
 • Bài 9: Cuối tuần này bạn sẽ làm gì? (주말에 뭐 할 거예요?)
 • Bài 10: Hôm qua bạn đã làm gì? (어제 뭐 했어요?)

Phát âm:

 • Bước đầu tiếp xúc với bảng chữ cái Hangeul và từng bước hoàn thiện cách phát âm
 • Tiếp xúc với các quy tắc phát âm và một số biến âm cơ bản nhất

Kỹ năng giao tiếp (nghe – nói):

 • Sử dụng câu nói lịch sự, trang trọng trong giao tiếp
 • Có thể hỏi và trả lời những câu cơ bản nhất về các chủ đề đời sống thường ngày (giới thiệu bản thân, thứ ngày trong tuần, công việc trong ngày, shopping, gọi món, hỏi đường và chỉ đường, kế hoạch, gọi điện thoại,…)
 • Có thể đưa ra lời đề nghị, yêu cầu cơ bản, nhưng vẫn đảm bảo thái độ lịch sự
 • Hiểu các tình huống cần sử dụng kính ngữ

Kỹ năng đọc – viết:

 • Có thể viết hoàn thiện các câu cơ bản

Làm quen đề thi TOPIK I:

 • TOPIK Nghe:
  • Nghe câu hỏi và chọn câu trả lời phù hợp
  • Nghe đoạn đối thoại và trả lời câu hỏi <Đây là đâu?>
  • Nghe đoạn đối thoại và chọn chủ đề của đoạn đối thoại
  • Nghe và chọn câu tiếp theo của đoạn đối thoại
 • TOPIK Đọc:
  • Chọn đáp án thích hợp để điền vào chỗ trống
  • Chọn chủ đề của câu
  • Chọn đáp án sai với nội dung đã cho

LỚP TIẾNG HÀN HANGEUL ONLINE 1.B (HO1.B)

 • Giáo trình: Hangeul 1B (biên soạn bởi Zila)
 • Thời lượng: 10 tuần (30 buổi)
  • 1 buổi = 90 phút
 • Học phí: 2,500,000 VNĐ
 • Hình thức lớp học: Google Meet & Google Classroom
 • Bài 11: Cho tôi một bát cơm trộn (비빔밥 한 그릇 주세요)
 • Bài 12: Vì ốm nên tôi đã đi bệnh viện (어파서 병원에 갔어요)
 • Bài 13: Tôi có thể nói tiếng Hàn Quốc (저는 한국말을 할수 있어요)
 • Bài 14: Làm thế nào để đến trường? (학교에 어떻게 가요?)
 • Bài 15: Tôi muốn đi du lịch (여행을 가고 싶어요)
 • Bài 16: Để đổi sang tiền Hàn Quốc (한국 돈으로 버꾸려 해요)
 • Bài 17: Bạn đã từng đến Hàn Quốc chưa? (한국에 가 본 적이 있어요?)
 • Bài 18: Sau khi tốt nghiệp Đại học bạn sẽ làm gì? (대학교를 졸업한 후에 무엇을 할 겁니까?)
 • Bài 19: Sở thích của tôi là chụp ảnh (제 취미는 사진을 찍는 것입니다)
 • Bài 20: Tôi đã học tiếng Hàn Quốc được 6 tháng rồi (한국어를 공부란 지 6개월이 되었습니다)

Phát âm:

 • Bước đầu tiếp xúc với bảng chữ cái Hangeul và từng bước hoàn thiện cách phát âm
 • Tiếp xúc với các quy tắc phát âm và một số biến âm cơ bản nhất

Kỹ năng giao tiếp (nghe – nói):

 • Sử dụng câu nói lịch sự, trang trọng trong giao tiếp
 • Có thể hỏi và trả lời những câu cơ bản nhất về các chủ đề đời sống thường ngày (giới thiệu bản thân, thứ ngày trong tuần, công việc trong ngày, shopping, gọi món, hỏi đường và chỉ đường, kế hoạch, gọi điện thoại,…)
 • Có thể đưa ra lời đề nghị, yêu cầu cơ bản, nhưng vẫn đảm bảo thái độ lịch sự
 • Hiểu các tình huống cần sử dụng kính ngữ

Kỹ năng đọc – viết:

 • Có thể viết hoàn thiện các câu cơ bản

Làm quen đề thi TOPIK I:

 • TOPIK Nghe:
  • Nghe câu hỏi và chọn câu trả lời phù hợp
  • Nghe đoạn đối thoại và trả lời câu hỏi <Đây là đâu?>
  • Nghe đoạn đối thoại và chọn chủ đề của đoạn đối thoại
  • Nghe và chọn câu tiếp theo của đoạn đối thoại
 • TOPIK Đọc:
  • Chọn đáp án thích hợp để điền vào chỗ trống
  • Chọn chủ đề của câu
  • Chọn đáp án sai với nội dung đã cho

LỚP TIẾNG HÀN HANGEUL ONLINE 2.A (HO2.A)

 • Giáo trình: Hangeul 2A (biên soạn bởi Zila)
 • Thời lượng: 8 tuần (24 buổi)
  • 1 buổi = 90 phút
 • Học phí: 2,500,000 VNĐ
 • Hình thức lớp học: Google Meet & Google Classroom
 • Bài 1: Gặp gỡ
 • Bài 2: Hẹn gặp
 • Bài 3: Mua sắm
 • Bài 4: Bệnh viện
 • Bài 5: Thư tín
 • Bài 6: Giao thông
 • Bài 7: Điện thoại
 • Bài 8: Phim ảnh
 • Bài 9: Ngày nghỉ
 • Bài 10: Hoạt hình
 • Bài 11: Du lịch
 • Bài 12: Nơi công cộng
 • Bài 13: Đô thị
 • Bài 14: Kế hoạch
 • Bài 15: Cuộc sống tại Hàn Quốc
Phát âm:

 • Hoàn thiện cách phát âm
 • Hình thành ngữ điệu khi nói

Kỹ năng giao tiếp (nghe – nói):

 • Có thể sử dụng câu dài khi giao tiếp
 • Sử dụng tiếng Hàn ở mức độ cơ bản trong những chủ đề: đi du lịch, nơi công cộng, nơi làm việc
 • Có khả năng dùng tiếng Hàn để: thăm hỏi, giới thiệu về người khác, lên cuộc hẹn, xin phép, shopping, nói về triệu chứng bệnh, chuyển lời hỏi thăm, hỏi đường và chỉ đường, khuyên nhủ, đặt chỗ, trình bày nguyện vọng và mục đích, giải thích lý do, nói về kinh nghiệm và cho lời khuyên, cấm đoán, xin lỗi, phỏng đoán và giả định, trình bày kế hoạch, tìm nhà

Kỹ năng đọc – viết:

 • Đọc hiểu những đoạn văn trình độ sơ cấp, nhưng ở mức độ dài hơn
 • Làm quen và sử dụng định ngữ
 • Viết đoạn văn ngắn theo hướng dẫn

Làm quen đề thi TOPIK I:

 • TOPIK Nghe:
  • Nghe và chọn hình và nội dung đúng với đoạn đối thoại được nghe
  • Nghe đoạn đối thoại và chọn suy nghĩ trọng tâm của người nói
  • Nghe đoạn đối thoại và trả lời các câu hỏi
 • TOPIK Đọc:
  • Chọn nội dung đúng với đoạn văn
  • Chọn nội dung trọng tâm của đoạn văn
  • Sắp xếp các câu để tạo thành đoạn văn hoàn chỉnh
  • Điền khuyết
  • Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

LỚP TIẾNG HÀN HANGEUL ONLINE 2.B (HO2.B)

 • Giáo trình: Hangeul 2B (biên soạn bởi Zila)
 • Thời lượng: 8 tuần (24 buổi)
  • 1 buổi = 90 phút
 • Học phí: 2,500,000 VNĐ
 • Hình thức lớp học: Google Meet & Google Classroom
 • Bài 1: Gặp gỡ
 • Bài 2: Hẹn gặp
 • Bài 3: Mua sắm
 • Bài 4: Bệnh viện
 • Bài 5: Thư tín
 • Bài 6: Giao thông
 • Bài 7: Điện thoại
 • Bài 8: Phim ảnh
 • Bài 9: Ngày nghỉ
 • Bài 10: Hoạt hình
 • Bài 11: Du lịch
 • Bài 12: Nơi công cộng
 • Bài 13: Đô thị
 • Bài 14: Kế hoạch
 • Bài 15: Cuộc sống tại Hàn Quốc
Phát âm:

 • Hoàn thiện cách phát âm
 • Hình thành ngữ điệu khi nói

Kỹ năng giao tiếp (nghe – nói):

 • Có thể sử dụng câu dài khi giao tiếp
 • Sử dụng tiếng Hàn ở mức độ cơ bản trong những chủ đề: đi du lịch, nơi công cộng, nơi làm việc
 • Có khả năng dùng tiếng Hàn để: thăm hỏi, giới thiệu về người khác, lên cuộc hẹn, xin phép, shopping, nói về triệu chứng bệnh, chuyển lời hỏi thăm, hỏi đường và chỉ đường, khuyên nhủ, đặt chỗ, trình bày nguyện vọng và mục đích, giải thích lý do, nói về kinh nghiệm và cho lời khuyên, cấm đoán, xin lỗi, phỏng đoán và giả định, trình bày kế hoạch, tìm nhà

Kỹ năng đọc – viết:

 • Đọc hiểu những đoạn văn trình độ sơ cấp, nhưng ở mức độ dài hơn
 • Làm quen và sử dụng định ngữ
 • Viết đoạn văn ngắn theo hướng dẫn

Làm quen đề thi TOPIK I:

 • TOPIK Nghe:
  • Nghe và chọn hình và nội dung đúng với đoạn đối thoại được nghe
  • Nghe đoạn đối thoại và chọn suy nghĩ trọng tâm của người nói
  • Nghe đoạn đối thoại và trả lời các câu hỏi
 • TOPIK Đọc:
  • Chọn nội dung đúng với đoạn văn
  • Chọn nội dung trọng tâm của đoạn văn
  • Sắp xếp các câu để tạo thành đoạn văn hoàn chỉnh
  • Điền khuyết
  • Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

LỚP TIẾNG HÀN HANGEUL ONLINE 3.A (HO3.A)

 • Giáo trình: Giáo trình SNU (Trường Đại học Quốc gia Seoul)
 • Thời lượng: 8 tuần (24 buổi)
  • 1 buổi = 90 phút
 • Học phí: 2,800,000 VNĐ
 • Hình thức lớp học: Google Meet & Google Classroom
 • Bài 1: 신입생 환영회를 한다고 해요 (Ở đây nói là sẽ tổ chức lễ chào đón tân sinh viên đó)
 • Bài 2: 방을 바꿔 달라고 (Bạn bảo người ta đổi phòng thử xem)
 • Bài 3: 비가 이렇게 많이 몰랐어요 (Tôi không biết là trời sẽ mưa nhiều thế này)
 • Bài 4: 먹어 보니까 맛있던데요 (Ăn thử thì thấy cũng ngon đó)
 • Bài 5: 입어 보고 그랬어요 (Biết thế tôi đã mặc thử rồi mua rồi)
 • Bài 6: 일요일에는 아무 약속도 없어요 (Chủ Nhật thì tôi không có cuộc hẹn gì cả)
 • Bài 7: 껐다가 다시 보세요 (Bạn thử tắt rồi mở lại xem)
 • Bài 8: 교통사고가 났다고요? (Đã xảy ra tai nạn à?)
 • Bài 9: 한글날에 대해 들어 봤어요? (Bạn đã từng nghe về ngày Hangeul chưa?)
Làm quen đề thi TOPIK II

TOPIK Nghe:

 • Nghe và chọn bức tranh, biểu đồ đúng
 • Nghe và chọn câu nói tiếp theo
 • Nghe và chọn hành động tiếp theo của nhân vật
 • Nghe và chọn ý nghĩ trọng tâm của nhân vật
 • Nghe và trả lời câu hỏi

TOPIK Đọc:

 • Chọn chủ đề của đoạn văn
 • Chọn đáp án đúng với bức tranh
 • Sắp xếp thứ tự các câu để tạo thành đoạn văn hoàn chỉnh
 • Điền khuyết

TOPIK Viết:

 • Điền khuyết (dạng câu 51, 52)
 • Viết đoạn văn 200~300 chữ (theo chủ đề và ngữ liệu cho sẵn)

LỚP TIẾNG HÀN HANGEUL ONLINE 3.B (HO3.B)

 • Giáo trình: Giáo trình SNU (Trường Đại học Quốc gia Seoul)
 • Thời lượng: 8 tuần (24 buổi)
  • 1 buổi = 90 phút
 • Học phí: 2,800,000 VNĐ
 • Hình thức lớp học: Google Meet & Google Classroom
 • Bài 10: 결혼하려면 아직 멀었어요 (Tôi vẫn còn lâu lắm mới kết hôn)
 • Bài 11: 언제든지 있어요 (Bạn có thể làm việc bất cứ lúc nào)
 • Bài 12: 운동을 했더니 좋아졌어요 (Tôi tập thể dục và tôi thấy khỏe hơn rồi)
 • Bài 13: 지금 입고 있는 양복이 어울려요 (Bộ vest mà bạn đang mặc rất hợp với bạn)
 • Bài 14: 나이가 들면 들수록 고향이 그리워져요 (Càng lớn tuổi, tôi càng nhớ quê hương)
 • Bài 15: 전기를 아껴 쓰지 않으면 돼요 (Bạn phải tiết kiệm điện)
 • Bài 16: 가야금이 사람 키만 해요 (Cây đàn Gayageum cao bằng người)
 • Bài 17: 사람이 연인 사이라니요? (Hai người là người yêu của nhau sao?)
 • Bài 18: 거울이 깨지고 말았어요 (Cái gương đã vỡ mất tiêu rồi)
Làm quen đề thi TOPIK II

TOPIK Nghe:

 • Nghe và chọn bức tranh, biểu đồ đúng
 • Nghe và chọn câu nói tiếp theo
 • Nghe và chọn hành động tiếp theo của nhân vật
 • Nghe và chọn ý nghĩ trọng tâm của nhân vật
 • Nghe và trả lời câu hỏi

TOPIK Đọc:

 • Chọn chủ đề của đoạn văn
 • Chọn đáp án đúng với bức tranh
 • Sắp xếp thứ tự các câu để tạo thành đoạn văn hoàn chỉnh
 • Điền khuyết

TOPIK Viết:

 • Điền khuyết (dạng câu 51, 52)
 • Viết đoạn văn 200~300 chữ (theo chủ đề và ngữ liệu cho sẵn)

 

> Hoàn thành lớp Hangeul Online 3.B (HO3.B) có thể đạt được TOPIK II cấp 3

LỚP TIẾNG HÀN HANGEUL ONLINE 4.A (HO4.1)

 • Giáo trình: Giáo trình SNU (Trường Đại học Quốc gia Seoul)
 • Thời lượng: 8 tuần (24 buổi)
  • 1 buổi = 90 phút
 • Học phí: 2,800,000 VNĐ
 • Hình thức lớp học: Google Meet & Google Classroom
 • Bài 1: 적성과 진로 (Năng lực và định hướng nghề nghiệp)
 • Bài 2: 건강한 (Cuộc sống khỏe mạnh)
 • Bài 3: 스포츠의 세계 (Thế giới thể thao)
 • Bài 4: 남자와 여자 (Nam và nữ)
 • Bài 5: 속담과 관용어 (Tục ngữ và thành ngữ)
 • Bài 6: 공연과 축제 (Buổi trình diễn và lễ hội)
 • Bài 7: 옳고 그름 (Đúng và sai)
 • Bài 8: 흥미로운 세상 (Thế giới thú vị)
 • Bài 9: 한국의 대중문화 (Văn hóa đại chính của Hàn Quốc)
Làm quen đề thi TOPIK II

TOPIK Nghe:

 • Nghe và chọn bức tranh, biểu đồ đúng
 • Nghe và chọn câu nói tiếp theo
 • Nghe và chọn hành động tiếp theo của nhân vật
 • Nghe và chọn ý nghĩ trọng tâm của nhân vật
 • Nghe và trả lời câu hỏi

TOPIK Đọc:

 • Chọn chủ đề của đoạn văn
 • Chọn đáp án đúng với bức tranh
 • Sắp xếp thứ tự các câu để tạo thành đoạn văn hoàn chỉnh
 • Điền khuyết

TOPIK Viết:

 • Làm quen với biểu đồ, bảng biểu so sánh
 • Viết đoạn văn 600~700 chữ (theo chủ đề và ngữ liệu cho sẵn)

LỚP TIẾNG HÀN ONLINE – TOPIK 4

 • Giáo trình: Giáo trình SNU (Trường Đại học Quốc gia Seoul)
 • Thời lượng: 8 tuần (24 buổi)
  • 1 buổi = 90 phút
 • Học phí: 2,800,000 VNĐ
 • Hình thức lớp học: Google Meet & Google Classroom
 • Ưu đãi: Giảm 200,000đ/ 1 lớp cho nhóm từ 2 người đăng ký hoặc đăng ký trước khai giảng 3 ngày
 • Bài 10: 옛날이야기와 신화 (Chuyện ngày xửa ngày xưa và thần thoại)
 • Bài 11: 언어와 생활 (Ngôn ngữ và cuộc sống)
 • Bài 12: 소중한 환경 (Môi trường quý giá)
 • Bài 13: 여행의 즐거움 (Niềm vui của du lịch)
 • Bài 14: 숫자의 세계 (Thế giới của con số)
 • Bài 15: 동물과 식물 (Động vật và thực vật)
 • Bài 16: 과학의 신비 (Bí ẩn của khoa học)
 • Bài 17: 만남과 헤어짐 (Gặp gỡ và chia tay)
 • Bài 18: 흥부와 놀부 (Heungbu và Nolbu)
Làm quen đề thi TOPIK II

TOPIK Nghe:

 • Nghe và chọn bức tranh, biểu đồ đúng
 • Nghe và chọn câu nói tiếp theo
 • Nghe và chọn hành động tiếp theo của nhân vật
 • Nghe và chọn ý nghĩ trọng tâm của nhân vật
 • Nghe và trả lời câu hỏi

TOPIK Đọc:

 • Chọn chủ đề của đoạn văn
 • Chọn đáp án đúng với bức tranh
 • Sắp xếp thứ tự các câu để tạo thành đoạn văn hoàn chỉnh
 • Điền khuyết

TOPIK Viết:

 • Làm quen với biểu đồ, bảng biểu so sánh
 • Viết đoạn văn 600~700 chữ (theo chủ đề và ngữ liệu cho sẵn)

 

>> Hoàn thành lớp Hangeul Online 4.B (HO4.B) có thể đạt được TOPIK II (cấp 4)

LỚP LUYỆN THI TOPIK 2

 • Đối tượng:
  Người đã hoàn thành khóa học Sơ cấp 2
  Thời lượng:
  18 buổi/lớp (buổi 90 phút)
  Học phí:
  3,600,000đ/khóa
  Hình thức lớp học:
  Online qua Google Meet
  Nội dung khóa học:
  1. Tổng hợp ngữ pháp
  – Các loại câu và đuôi kết thúc câu
  – Các thì trong tiếng Hàn
  – Trợ từ
  – Các bất quy tắc
  – Các cấu trúc phủ định
  – Các công thức liên kết câu theo ý nghĩa: liệt kê, tương phản, thứ tự thời gian, nguyên nhân – kết quả, ước muốn, giả định
  – Cấu trúc thể hiện bổn phân, cho phép, cấm đoán, khuyên nhủ
  – Cấu trúc thể hiện năng lực và khả năng
  – Cấu trúc thể hiện kinh nghiệm
  – Cấu trúc thể hiện mục đích
  – Cấu trúc thể hiện ý kiến và gợi ý
  – Cấu trúc thể hiện tiền đề thông tin
  – Cấu trúc phỏng đoán
  – Cấu trúc trạng thái, thay đổi trạng thái
  – Cấu trúc thể hiện sự phát hiện, ngạc nhiên
  – Các cấu trúc khác
  – Định ngữ
  – Kính ngữ
  2. Kỹ năng nghe (듣기)
  – Dạng đề nghe và chọn câu trả lời đúng
  – Dạng đề nghe và chọn câu tiếp theo
  – Dạng đề nghe và chọn nơi diễn ra đoạn hội thoại
  – Dạng đề nghe và chọn chủ đề đoạn hội thoại
  – Dạng đề nghe và chọn hình đúng
  – Dạng đề nghe và chọn đáp án đúng
  – Dạng đề nghe và chọn nội dung trọng tâm
  – Dạng đề nghe và chọn nội dung trọng tâm
  – Dạng đề nghe và trả lời các câu hỏi
  3. Kỹ năng đọc (읽기)
  – Dạng đề chọn chủ đề
  – Dạng đề chọn từ đúng điền vào chỗ trống
  – Dạng đề chọn đáp án sai/đúng với nội dung bài đọc
  – Dạng đề chọn nội dung trọng tâm của đoạn văn
  – Sắp xếp các câu để đoạn đoạn văn
  – Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi
  – Điền khuyết
  – Chọn nội dung đúng với bài đọc
  – Trả lời câu hỏi

LỚP LUYỆN THI TOPIK 4

 • Đối tượng:
  Người đã hoàn thành khóa học Trung cấp
  Thời lượng:
  Chia thành 3 lớp tương ứng với 3 kỹ năng
  9 buổi/1 lớp (buổi 90 phút)
  Học phí:
  5,600,000đ/khóa
  2,000,000đ/1 lớp kỹ năng
  Hình thức lớp học:
  Online qua Google Meet
  Nội dung khóa học:
  1. LỚP KỸ NĂNG ĐỌC (읽기)
  – Tổng hợp ngữ pháp Trung cấp
  – Đọc nội dung quảng cáo
  – Đọc nội dung biểu đồ
  – Chọn nội dung đúng với đoạn văn
  – Sắp xếp các câu để tạo thành đoạn văn
  – Điền khuyết
  – Đọc tiêu đề báo chí
  – Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi
  – Chọn phó từ điền vào đoạn văn
  – Chọn thành ngữ điền vào đoạn văn
  – Chọn từ thể hiện cảm xúc của người viết
  – Chọn câu trọng tâm
  – Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi
  2. LỚP KỸ NĂNG NGHE (듣기)
  – Nghe và chọn bức tranh đúng
  – Nghe và chọn câu tiếp theo
  – Nghe và chọn hành động tiếp theo của nhân vật
  – Nghe và chọn đáp án đúng
  – Nghe và chọn ý nghĩ trọng tâm, quan điểm của nhân vật
  – Nghe và trả lời các câu hỏi
  – Nghe và trả lời các câu hỏi
  3. LỚP KỸ NĂNG VIẾT (쓰기)
  – Tổng hợp ngữ pháp Trung cấp
  – Đuôi kết thúc câu trong văn viết (-ㄴ/는다)
  – Điền khuyết
  – Viết đoạn văn nghị luận ngắn (200~300자)
  – Viết đoạn văn phân tích biểu đồ (200~300자)
  – Viết đoạn văn nghị luận (600~700자)

ƯU ĐIỂM CỦA CÁC LỚP HỌC ONLINE

Hình thức học trực tuyến (online) dường như đã trở nên quen thuộc với mỗi người học. Dù ở đâu, bạn cũng có thể tham gia các lớp học theo ý muốn của mình. Với nhu cầu học tiếng Hàn ngày càng nhiều và xu hướng học online ngày càng tăng, ZILA chính thức khai giảng các lớp tiếng Hàn online dành cho mọi người họcHãy tham khảo thông tin khóa học tại ZILA và đăng ký ngay bạn nhé! Học phí siêu hạt dẻ mà chất lượng đào tạo đảm bảo không làm người học thất vọng.

ưu điểm lớp học tiếng hàn online zila
ưu điểm lớp học tiếng hàn online zila
ưu điểm lớp học tiếng hàn online zila
ưu điểm lớp học tiếng hàn online zila
ưu điểm lớp học tiếng hàn online zila

VÌ SAO NÊN CHỌN KHÓA HỌC TIẾNG HÀN ONLINE TẠI ZILA?

CHUYÊN BIỆT

Chương trình được thiết kế chuyên biệt dành cho các bạn học online, đáp ứng 95% chất lượng so với các lớp offline. (5% còn lại phụ thuộc vào chính bản thân học viên)

 

CHUYÊN MÔN

Đội ngũ giáo viên chuyên môn cao, có TOPIK 5 trở lên, có kinh nghiệm giảng dạy online và offline.

 

BÀI BẢN

Được đào tạo bài bản từ con số 0 với 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Từ đó, dễ dàng áp dụng vào thực tiễn.

 

MIỄN PHÍ

Miễn phí 100% kiểm tra trình độ tiếng Hàn đầu vào.

 

HOÀN TIỀN

Hoàn tiền 100% học phí nếu không hài lòng về khóa học (trong 1 tuần đầu tiên).

 

PHẢI CHĂNG

Học phí phải chăng, chỉ từ 61,000 VNĐ/ 1 tiết học chất lượng.


ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

Giáo viên Zila - Thanh Trúc
Giáo viên Zila - Thanh Huyền
Giáo viên Zila - Trần Duyên
Giáo viên Zila - Quốc Hưng

——–

ĐĂNG KÝ TIẾNG HÀN ONLINE TẠI ZILA NGAY!

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ZILA

☞ CN1: ZILA – 18A/106 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đakao, Q.1, TP. HCM
☎ Hotline CN1: 028 7300 2027 hoặc 0909 120 127 (Zalo)

☞ CN2: ZILA – Tầng 1 (KVAC), 253 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TP. HCM
☎ Hotline CN2: 028 7300 1027 hoặc 0969 120 127 (Zalo)

Email: contact@zila.com.vn
Website: www.zila.com.vn
Face: Du học Hàn Quốc Zila

Call Now Button