Hotline: 0969.120.127
Chat Facebook
Gọi tư vấn

Blog

GYEONGGI-DO: “TỈNH ĐÔNG DÂN NHẤT TẠI HÀN QUỐC”

NỘI DUNG CHÍNH I. Giới thiệu tổng quan về tỉnh Gyeonggi-doII. Lịch sử Gyeonggi-doIII. Phân chia hành chính Gyeonggi-doIV. Kinh tế tỉnh Gyeonggi-doV. Giáo dục tỉnh Gyeonggi-doVI. Văn hóa Gyeonggi-do1. Văn [...]

[ZILATIVAL SEASON 2] Khéo tay làm Kimbab

Zilatival Season 2 chính thức trở lại vào ngày 25/06 với chủ đề “Khéo tay làm Kimbab”. Zilatival là một sự kiện được tổ chức vào mỗi kỳ học, [...]

Hotline: 0969.120.127
Chat Facebook
Gọi tư vấn