Korean Internship

KOREAN INTERNSHIP

I. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH (프로그램 목적)

– Giúp sinh viên có cơ hội trải nghiệm, học hỏi từ công việc thực tế tại các doanh nghiệp Việt Nam
(학생들이 베트남 기업의 실제 업무를 경험하고 배울 수 있는 기회를 갖도록 돕습니다)

– Trải nghiệm văn hóa, du lịch, ẩm thực, đời sống người dân Việt Nam
(베트남 사람들의 문화, 관광, 음식, 삶을 직접 경험합니다)

– Học và làm quen với tiếng Việt, văn hóa người Việt tại Sài Gòn
(호치민 사람들의 문화와 베트남어를 배웁니다)

– Giao lưu, kết bạn với sinh viên Việt Nam
(베트남 학생들과 활발한 교류를 갖습니다)

ZILA EDUCATION COMPANY LIMITED

 • Phone: +84 28 7300 2027
 • Email: contact@zila.com.vn
 • Website: www.zila.com.vn
 • Facebook: Zila Education
 • Add 1: 18A/106 Nguyen Thi Minh Khai, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam
 • Add 2: 253 Dien Bien Phu, Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City, Viet Nam

zila-internship-in-vietnam

II. TIÊU CHÍ LÀM VIỆC (취업 기준)

– Đặt yếu tố an toàn của sinh viên Hàn Quốc lên hàng đầu
(한국 학생들의 안전을 우선시합니다.)

– Đảm bảo việc thực tập được hiệu quả và nhận được nhiều trải nghiệm nhất
(효과적인 실습과 다양한 경험을 하는 것을 목적으로 합니다)

– Tuân thủ thời gian thực tập, thời gian lớp học và sinh hoạt tại chỗ ở
(근무 시간, 수업 시간, 현장 생활을 준수합니다)

– Hỗ trợ kịp thời và nhanh chóng mọi vấn đề trong suốt quá trình tại Việt Nam
(베트남에서 거주하는 동안  발생하는 문제를 신속하게 대처해드립니다)


HOẠT ĐỘNG

HÌNH ẢNH

1. Thực tập và làm việc tại doanh nghiệp

(기업 현장 실습과 근무)

 • Sinh viên Hàn Quốc sẽ được đào tạo kỹ năng, kiến thức tại doanh nghiệp thực tập và được tham gia vào chính hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo vị trí được đảm nhận.
 • 한국 학생들이 실습하는 기업에서 기술과 지식을 향상시키며 담당할 업무에 따라 기업의 경영 활동에 참가할 수 있습니다.
zila-intership-in-vietnam-7

2. Tham gia các hoạt động tại doanh nghiệp

(기업에서 활동에 참가합니다)

 • Bên cạnh làm việc tại doanh nghiệp, sinh viên sẽ được cùng tham gia các hoạt động giao lưu văn hoá, vui chơi và trải nghiệm cùng nhân viên công ty thực tập.
 • 기업에서 근무시간 외에도 학생들이 인턴하는 기업의 직원들과 함께 여가활동, 문화 교류를 참가하고 체험하게 될 겁니다.
zila-internship-in-vietnam
zila-intership-in-vietnam-8

3. Trải nghiệm văn hóa, ẩm thực Việt Nam

(베트남 음식과 문화를 체험합니다)

 • Zila tổ chức các chương trình học tiếng Việt, học văn hoá và chia sẻ kiến thức, kỹ năng cơ bản để các bạn hoà nhập nhanh chóng môi trường sống tại Việt Nam. Đội ngũ hỗ trợ của Zila luôn đồng hành và theo sát nhằm hỗ trợ kịp thời cho sinh viên Hàn Quốc.
 • 질라는 한국 학생들이 베트남 생활에서 빠르게 조화를 할 수 있도록 베트남어와 베트남 문화를 배우기 프로그램, 기본 기술과 지식을 공유하는 등의 활동을 조직합니다. 질라의 지원팀은 한국 학생들을 제때에 후원하도록 항상 동행하고 독려합니다.

zila-internship-in-vietnam-(5)
zila-internship-in-vietnam-9

4. Tham gia các hoạt động ngoại khóa

(교외 활동에 참가합니다)

 • Zila tổ chức các hoạt động cuối tuần giúp sinh viên Hàn Quốc có thêm những trải nghiệp thú vị, giúp hiểu hơn về Việt Nam và lưu giữ lại những kỷ niệm đáng nhớ.
 • 질라는 한국 학생들이 흥미로운 경험을 하며 멋진 추억을 만들고 베트남을 더 잘 이해할 수 있도록 주말에 활동을 조직합니다.
zila-internship-in-vietnam-10
zila-internship-in-vietnam-(4)

III. ĐỐI TÁC INTERNSHIP

Truong-dai-hoc-Dong-A-university
logo-Catholic-university
logo-busan-university-of-foreign studies
Logo-Yeah1-Network
logo-Bigcat
Logo-Kyonggi-University
logo-Wooribank
Hotline: 0909.120.127
Chat Facebook
Gọi tư vấn